REKRUTACJA

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy odbędzie się rekrutacja?
Zapisy na IX-tą edycję 2024/2025 rozpoczną się już wkrótce!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z administratorem studiów - Anetą Nosal. Po otwarciu rekrutacji rozpatrzymy te zgłoszenia w pierwszej kolejności*.

*Warunki rekrutacji i cena na edycję 2024/2025 mogą ulec zmianie.
Jak wygląda procedura rekrutacji?
W celu rekrutacji prosimy o:

1. Zapoznanie się z regulaminem studiów podyplomowych AGH:

2. Zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym AGH i przesłanie za jego pośrednictwem odpowiednich dokumentów.
3. Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia transakcji – 9 400 zł (całość) lub w podziale na 2 równe raty po 4 700 zł*. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Termin zgłoszeń: na dokumenty czekamy do 15 października 2023 lub do wyczerpania miejsc.

Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto.

*Warunki rekrutacji i cena na edycję 2024/2025 mogą ulec zmianie.
Kto może wziąć udział w rekrutacji?
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).

Kandydaci będą rekrutowani w przypadku dostępnych miejsc wolnych zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Ile jest dostępnych miejsc?
W tej edycji przewidujemy maksymalnie 26 miejsc w celu zapewnienia komfortowej pracy warsztatowej.
Jakie są zasady ukończenia studiów?
Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na wszystkich przedmiotach (w dniu ich przeprowadzenia). Frekwencja mierzona jest w każdym dniu studiów. Nieobecności muszą zostać odrobione. Brak odrobienia nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu i wpływa na obniżenie oceny końcowej ze studiów. Odrabianie nieobecności jest możliwe tylko w przypadku nieobecności usprawiedliwionych. Kierownik studiów podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności, po zapoznaniu się z uzasadnieniem przesłanym do niego drogą mailową (zwolnieniem lekarskim lub innym poważnym powodem osobistym). Uzasadnienie musi zostać przekazane najpóźniej w tygodniu kalendarzowym, który następuje po zaistnieniu nieobecności.

W skali roku dopuszczalne jest opuszczenie maksymalnie 20% dni zjazdowych. Ocena końcowa ze studiów jest średnią ocen i zaliczeń uzyskiwanych w trakcie procesu kształcenia. Zasady studiowania wynikają bezpośrednio z "Regulaminu studiów podyplomowych AGH".
Jak długo trwają studia?
Studia trwają 2 semestry (od X 2024 r. do VI 2025 r.).
Program studiów obejmuje 208 godzin wykładów i warsztatów.
Jak często i gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut). Około połowa zajęć odbędzie się stacjonarnie na Campusie AGH w Krakowie, a około połowa - online.
Kiedy rozpoczynają się zjazdy?
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024 r.
Kto jest organizatorem studiów?
Studia organizuje Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Kto odpowiada za studia?
Pomysłodawca i Opiekun Merytoryczny: Justyna Pawlak-Mihułka
Kierownik Akademicki: dr Tomasz Piróg
Administracja: Aneta Nosal
Kontakt
Zainteresowały Cię studia Talent Management in Tech Companies AGH? Odezwij się z pytaniami do odpowiednich osób:
 • Justyna Pawlak-Mihułka
  Informacje w sprawie programu studiów, kursów, zakresu tematycznego
  email: justyna.mihulka@freenovation.org
 • dr Tomasz Piróg
  Kierownik Akademicki TMITC WH AGH
  email: tpirog@agh.edu.pl
 • Aneta Nosal
  Informacje dla kandydatów i uczestników
  email: anosal@agh.edu.pl | tel. 12 617 42 52