CO ZYSKUJESZ?

CZYLI CO CZYNI NASZE STUDIA UNIKATOWYMI
Wyróżniki Studiów
Zobacz, co szczególnie doceniają absolwenci studiów Talent Management in Tech Companies AGH
01
01
Dyplom AGH
Absolwenci otrzymują dyplom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej.

Dyplom studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies AGH jest akceptowany i respektowany na świecie w ramach systemu transferu punktów ECTS.
02
02
Wydarzenia Towarzyszące
Wszystkim studentom zapewniamy miejsca na meetupach zogniskowanych wokół tematyki przywództwa oraz zarządzania talentami gromadzących:

 • liderów branży dużych organizacji oraz startup'ów
 • managerów, ekspertów i praktyków biznesowych
prowadzonych w formie dyskusji panelowych, debat z publicznością, prelekcji oraz warsztatów. Szczegóły wydarzeń będą na bieżąco uaktualniane na naszych profilach: na Facebooku i na LinkedIn..
03
03
Wykłady Gościnne
Podstawowy program studiów wzbogaciliśmy o wykłady gościnne prowadzone przez ekspertów oraz liderów branży nowych technologii. Szczegóły i opisy wykładów gościnnych publikować będziemy na bieżąco w social mediach i na blogu.
04
04
Wiedza i Umiejętności
Absolwent studiów ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu strategicznego zarządzania organizacją IT, nowoczesnej ekonomii i finansów przedsiębiorstwa, budowania i zarządzania zespołami, zarządzania talentami w organizacji IT, nowoczesnego zwinnego zarządzania projektami, budowania kultury organizacyjnej w firmach z branży IT.

Potrafi również sprawnie poruszać się w obszarze metodyk zarządzania projektem, zespołem i organizacją o strukturze korporacyjnej oraz typu start-up w branży IT.

Kończący studia mają solidną bazę do tego, aby rozumieć, czym jest strategiczne zarządzanie i planowanie, jakie są metody i narzędzia efektywnego zarządzania talentami w organizacji IT, jak kreować i wdrażać kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu.
05
05
Rozwój Zawodowy
Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

 • HR Specialist / Specjalista ds. HR / HR Administrator
 • IT/technical Recruiter / Specjalista ds. Rekrutacji
 • Talent Acquitition Consultant / Recruitment Consultant
 • HR Business Partner / HR Partner Biznesu
 • HR Manager / Manager ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi
 • Talent Acquisition Manager / Kierownik ds. Rekrutacji
 • Recruitment Team Leader / Recruitment Manager
 • Team Leader / Kierownik Zespołu
 • Resource Manager
06
06
Relacje i Networking
Uczestnicy studiów Talent Management in Tech Companies AGH otrzymują dostęp do sieci ekspertów oraz osób pracujących na stanowiskach związanych z programem studiów. Dla wielu studentów studia stają się początkiem nowych wyzwań zawodowych.
Społeczność TMITC AGH
Studia Talent Management in Tech Comapnies AGH to przede wszystkim ludzie – społeczność utalentowanych managerów, doświadczonych praktyków i nowoczesnych liderów, a także wykładowców akademickich. Studia TMITC AGH stanowią platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań między ekspertami branży Tech.

Dołącz do nas!
Sprawdź wymagania i proces rekrutacyjny:
8 powodów, dla których warto studiować Talent Management in Tech Companies na AGH
Rzetelna wiedza z obszaru HR, najlepsze narzędzia i studia przypadku z branży nowych technologii, jakość prowadzonych interaktywnie zajęć oraz kadra praktyków i ekspertów z wiodących firm IT to nasze znaki rozpoznawcze!
Program
Zawiera 216 godzin dydaktycznych pełnych wiedzy, którą możesz wykorzystać następnego dnia w praktyce. Program jest podzielony na trzy bloki merytoryczne: Project & Organization Management, Talent Acquisition & Recruitment Management oraz HR & Talent Management. Do tematu zarządzania talentami podchodzimy holistycznie – ludzie są kluczową wartością każdej organizacji. Zatem stworzenie przyjaznego środowiska pracy to proces oparty na świadomym budowaniu kultury organizacyjnej, tworzeniu zwinnego środowiska pracy, rzetelnym podejściu do systemów i programów HR oraz rekrutacji opartej na dowodach i w duchu dobrego candidate experience.
Kadra
Zespół wykładowców naszych studiów tworzą wyłącznie wybitni praktycy w swoich branżach! Eksperci i managerowie z czołowych firm lokalnych oraz globalnych korporacji. Wśród prowadzących zajęcia eksperci i liderzy m.in. z Ocado Technology, Aptiv, Freenovation, Motorola Solutions Polska, Sabre Polska, Objectivity, Brainly, PGS Software czy Great Digital. Są to specjaliści, którzy znają najnowsze trendy, sami wyznaczają kierunek innowacji oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub prelekcji na branżowych konferencjach. Zadbaliśmy o to, aby pokazać dwie istotne perspektywy: korporacyjną i startupową.
Interaktywne warsztaty
Wszystkie zajęcia przygotowaliśmy w formie interaktywnej. Są to warsztaty szkoleniowe z elementami konwersatorium lub prezentacji. Przyjmujemy do grup maksymalnie 25 osób, co pozwala na prowadzenie zajęć w formie aktywizujących ćwiczeń. Wiemy, że praca z taką grupą zagwarantuje jakość nauczania.
Relacje i networking
Nasi studenci to doświadczeni specjaliści i managerowie z organizacji IT oraz Tech. Praca zespołowa w czasie zajęć pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy naszymi studentami. A już teraz mogą uczestniczyć w nieformalnych spotkaniach z wykładowcami Talent Management AGH, partnerami kierunku oraz zaprzyjaźnionymi ekspertami i influencerami. Dajemy szansę na poznanie i rozmowę nie tylko w czasie zajęć, ale również przy okazji wydarzeń towarzyszących, spotkań integracyjnych i meetup'ów.
MEET-UPy
Obok studiów podyplomowych utworzyła się społeczność pasjonatów oraz praktyków zarządzania talentami w IT. W ramach społeczności dzielimy się wiedzą oraz dobrymi praktykami z zakresu talent development, HR i tworzenia przyjaznego miejsca pracy. Nasze cele realizujemy m.in. poprzez organizację meet-up'ów o tematyce związanej z rozwojem, przywództwem w IT oraz zarządzaniem talentami.
Szkolenia gościnne
Poza zespołem naszych wykładowców mamy grupę zaprzyjaźnionych ekspertów, którzy chcą dzielić się wiedzą i współpracują z Talent Management AGH. Nasi studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów i praktyków.
Partnerzy
Partnerzy kierunku: Freenovation, Motorola Solutions Polska, Objectivity, Brainly, Sedlak&Sedlak, Re:view, Eklektika, EmployerBranding.pl wspierają nas merytorycznie i uczestniczą w przygotowaniu dla naszych studentów dodatkowych wydarzeń.
Hybrydowa forma studiów
Nakłonieni głosami kadry oraz studentów postanowiliśmy przekształcić formę naszych studiów ze stacjonarnych na hybrydowe. Zmiana ta niesie ze sobą wiele plusów, m.in otwiera możliwości zarówno dla kadry wykładowczej jak i uczestników kursów, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca. Na ten moment przewidujemy około połowę zjazdów stacjonarnych, które odbędą się w Krakowie. W ramach zajęć online korzystamy z platform typu Zoom, Google Meet, MS Team, Miro oraz Mural.
Zainteresowały Cię studia TMITC AGH?
Sprawdź proces rekrutacyjny!