Blog

dr Piotr Sedlak - gość Zakończenia!

Wydarzenia
Piotr Sedlak, Ph.D. (Sedlak & Sedlak) jest kolejnym prelegentem naszego wydarzenia, który zabierze głos podczas panelu eksperckiego!

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (USWPS Warszawa). Na Cambridge University ukończył program Transforming HR with Data Science.

Od 16 lat związany z firmą Sedlak & Sedlak, gdzie pracuje jako kierownik projektów i partner zarządzający. Zajmuje się głównie analityką obszaru HR, badaniem opinii i satysfakcji pracowników oraz projektowaniem zmian w podejściu do zarządzania ludźmi. Równocześnie od 15 lat pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie prowadzi badania dot. problemów organizacji pracy oraz motywacji. Wykładowca wielu programów MBA i studiów podyplomowych w Polsce. Autor wielu publikacji naukowych. Certyfikowany Project Manager (IPMA, IPMA R&D, PRINCE2, Agile PM, Change Management). Znajomość wielu koncepcji i metodyk zarządzania (m.in. Lean Management, zarządzanie projektami czy łańcuchem dostaw) sprawia, iż potrafi spojrzeć na organizację i jej problemy w sposób systemowy.

Prywatnie poszukuje odpowiedzi na pytania jak poprawić świat.
🤫Psst! I TY możesz wziąć udział w tym wydarzeniu - daj nam o tym po prostu znać ;)