Blog

8 powodów, żeby studiować Talent Management in Tech Companies AGH

Dowiedz się więcej!
Rzetelna wiedza z obszaru HR, najlepsze narzędzia i studia przypadku z branży nowych technologii, jakość prowadzonych interaktywnie zajęć oraz kadra praktyków i ekspertów z wiodących firm IT to znaki rozpoznawcze Talent Management in Tech Companies - studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej. Właśnie wystartowała rekrutacja na VIII (!) edycję naszego innowacyjnego kierunku! Na co mogą liczyć słuchacze i studenci edycji 2023-2024?
Talent Management in Tech AGH to dużo więcej niż studia podyplomowe. To platforma wymiany wiedzy, pomysłów, doświadczeń, najlepszych praktyk. Razem ze studentami, absolwentami i wykładowcami budujemy społeczność świadomych i zaangażowanych specjalistów i liderów branży HR dla IT. To wspólnota zawodowców, dla których praca jest równocześnie pasją i misją. Nasze studia są platformą wymiany wiedzy jak tworzyć miejsca pracy przyciągające i rozwijające talenty. Uczymy projektowania narzędzi i systemów, które pozwalają na budowanie organizacji w duchu zwinności, transparentności, szacunku, zaufania i otwartości.

W październiku 2021 wystartujemy z VII edycją Talent Management in Tech AGH. Pięć dotychczas zorganizowanych edycji pozwoliło nam przygotować się na nową hybrydową odsłonę studiów. Planujemy ok. połowę zjazdów weekendowych stacjonarnych oraz ok połowę zjazdów w trybie online. Pandemia i formy prowadzenia zajęć zdalnie były dla nas okazją do przeprojektowania wielu warsztatów i ćwiczeń, aby mogły być efektywnie zrealizowane. Forma hybrydowa pozwala nam wyjść naprzeciw potrzebom naszych kandydatów i studentów, którzy dołączają do nas z różnych części kraju - od Szczecina, przez Poznań, Warszawę i Wrocław, aż po Katowice, Rzeszów i Kraków. Mamy świadomość, że nasza specjalizacja jest unikatowa w skali kraju i chcemy dać możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności wszystkim zainteresowanym, bez względu na odległość od Kampusu AGH.

Co nas wyróżnia i dlaczego warto studiować Talent Management in Tech na AGH?

Po pierwsze PROGRAM
Zawiera 216 godzin dydaktycznych pełnych wiedzy, którą możesz wykorzystać następnego dnia w praktyce. Program jest podzielony na trzy bloki merytoryczne: Project & Organization Management, Talent Acquisition oraz Human Resources Management.

Do tematu zarządzania talentami podchodzimy holistycznie – ludzie są kluczową wartością każdej organizacji. Zatem stworzenie przyjaznego środowiska pracy to proces oparty na świadomym budowaniu kultury organizacyjnej, tworzeniu zwinnego środowiska pracy, rzetelnym podejściu do systemów i programów HR oraz rekrutacji opartej na dowodach i w duchu dobrego candidate experience.
Po drugie KADRA
Zespół wykładowców naszych studiów tworzą wyłącznie wybitni praktycy w swoich branżach! Eksperci i managerowie z czołowych firm lokalnych oraz globalnych korporacji. Wśród prowadzących zajęcia eksperci i liderzy m.in. z Ocado Technology, Aptiv, Freenovation, Motorola Solutions Polska, Sabre Polska, Objectivity, Brainly, Allegro, Great Digital, czy Sedlak&Sedlak.

Są to specjaliści, którzy znają najnowsze trendy, sami wyznaczają kierunek innowacji oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub prelekcji na branżowych konferencjach. Zadbaliśmy o to, aby pokazać dwie istotne perspektywy: korporacyjną i startupową.
Po trzecie INTERAKTYWNE WARSZTATY
Wszystkie zajęcia przygotowaliśmy w formie interaktywnej. Są to warsztaty szkoleniowe z elementami konwersatorium lub prezentacji. Przyjmujemy do grup maksymalnie 25 osób, co pozwala na prowadzenie zajęć w formie aktywizujących ćwiczeń. Wiemy, że praca z taką grupą zagwarantuje jakość nauczania
Po czwarte RELACJE I NETWORKING
Nasi studenci to doświadczeni specjaliści i managerowie z organizacji IT oraz Tech. Praca zespołowa w czasie zajęć pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy naszymi studentami. A już teraz mogą uczestniczyć w nieformalnych spotkaniach z wykładowcami Talent Management AGH, partnerami kierunku oraz zaprzyjaźnionymi ekspertami i influencerami. Dajemy szansę na poznanie i rozmowę nie tylko w czasie zajęć, ale również przy okazji wydarzeń towarzyszących, spotkań integracyjnych i meetup'ów.
Po piąte MEET-UPy
Obok studiów podyplomowych utworzyła się społeczność pasjonatów oraz praktyków zarządzania talentami w IT. W ramach społeczności dzielimy się wiedzą oraz dobrymi praktykami z zakresu talent development, HR i tworzenia przyjaznego miejsca pracy. Nasze cele realizujemy m.in. poprzez organizację meet-up'ów o tematyce związanej z rozwojem, przywództwem w IT oraz zarządzaniem talentami.
Po szóste SZKOLENIA I PRELEKCJE GOŚCINNE
Poza zespołem naszych wykładowców mamy grupę zaprzyjaźnionych ekspertów, którzy chcą dzielić się wiedzą i współpracują z Talent Management AGH. Nasi studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów i praktyków.
Po siódme PARTNERZY
Partnerzy kierunku: Freenovation, Motorola Solutions Polska, Objectivity, Brainly, Orange Polska, Sedlak&Sedlak, HR Influencers, HCM Deck, Re:view, EmployerBranding.pl wspierają nas merytorycznie i uczestniczą w przygotowaniu dla naszych studentów dodatkowych wydarzeń.
Po ósme HYBRYDOWA FORMA STUDIÓW
Nakłonieni głosami kadry oraz studentów postanowiliśmy przekształcić formę naszych studiów ze stacjonarnych na hybrydowe. Zmiana ta niesie ze sobą wiele plusów, m.in otwiera możliwości zarówno dla kadry wykładowczej jak i uczestników kursów, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca. ok. połowę zjazdów w trybie online oraz ok. połowę zjazdów weekendowych stacjonarnych, które odbędą się w Krakowie. W ramach zajęć online korzystamy z platform typu Zoom, Google Meet, MS Team, Miro oraz Mural.

Dostrzegamy i rozumiemy złożoność problemów w obszarze People & Culture w sektorze tech oraz IT. Wychodzimy im naprzeciw proponując konkretne rozwiązania i dając bazę do wypracowania własnych systemów i narzędzi. Na studia zapraszamy managerów, team leaderów, specjalistów i dyrektorów HR i rekrutacji, którzy rozwijają swoje kompetencje w branży tech. Studia przygotowują do pełnienia strategicznych funkcji w obszarze Talent Development, People Management, Culture oraz do roli HR Business Partnera.

Polecam i zapraszam!
Justyna Pawlak-Mihułka
Pomysłodawca i Kierownik Merytoryczny
Talent Management in Tech Companies WH AGH